Nudimo

Portfolio udruzenja

Organizovanje:

-tribina,

-treninga,

-seminara,

-radionica,

-okruglih stolova….

Edukacije iz oblasti:

-ljudskih prava, manjinskih prava, ženskih prava,

-pisanje projekata,

-javno zagovaranje,

-lobiranje,

-omladinski aktivizam i volonterizam,

-stereotipi, predrasude, diskriminacija,

-prevencija spolono prenosivih bolesti i TBC-a…

Priprema i štampa:

-materijala,

-letaka,

-brošura,

-postera

*Ove usluge se naplaćuju !

Za istaknute članove udruzenja nudimo prisustvovanje internacionalnim treninzima, seminarima i razmjenama.