Kontakt

volonteribih@gmail.com;  info@mladivolonteri.org

Kovacica  2,  71300 Visoko Bosna i Hercegovina

Phone: +387 (0)62/942-924;  +387(0)60/300-31-31