Četiri programa za nezaposlene

Četiri programa za nezaposlene

(Sarajevo, 1.8.2012. godine) – Danas je u Federalnom zavodu za zapošljavanje održana konferencija za novinare povodom potpisivanja Sporazumo o realizaciji i finansiranju Programa sufinansiranja zapošljavanja „Prilika za sve“ između Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje, kao i predstavljanja tri programa koja će Federalni zavod za zapošljavanje samostalno realizirati. Riječ je o Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba „Omladinsko poduzetništvo“, Programu zapošljavanja povratnika u 2012. godini te pilot projektu „Sistem integriranih centara za inkubirani razvoj i konsalting“.

Kenan Rešo, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, istakao je, između ostalog, da će za realizaciju tih programa biti izdvojeno oko 12 miliona KM, te da će biti zaposleno oko 4.500 osoba. Programi će se realizirati s ciljem zapošljavanja što većeg broja osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, sa posebnom socijalnom i rodno osjetljivošću, radi jačanja njihove konkuretnosti na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti te stvaranja uslova za sticanje prvog radnog iskustva.

„Javni pozivi za učešće u programima bit će objavljeni 9.8.2012. godine na internet stranici Zavoda, a do tada ćemo se potruditi da vijest o tome dođe do što više organizacija i osoba. Već od sutra svi zainteresirani će se moći upoznati sa sadržajem programā putem internet stranice Zavoda“, rekao je Rešo.

Na konferenciji za novinare je bilo govora i o potpisanom Protokolu Federalnog zavoda za zapošljavanje i Federalne uprave za inspekcijske poslove o razmjeni podataka radi sprečavanja rada na crno.

Ibrahim Tirak, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, istakao je da potpisani Protokol treba posmatrati u kontekstu realizacije mjera aktivne politike zapošljavanja Zavoda, te da se njime onemogućavaju poslodavci kod kojih je evidentiran rad na crno da apliciraju za finansijska sredstava radi sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih.

 

http://www.fzzz.ba/vijesti/etiri-programa-za-nezaposlene?Itemid=33