Izdata Urbanistička saglasnost za “Javnu Kuhinju” u Visokom

udruženje-članakUdruženje “Mladi Volonteri”, obavještava sve svoje članove, partnere, donatore, simpatizere i širu javnost,  da je dana 06.06.2014 godine od strane nadležne službe opštine Visoko izdata Urbanistička saglasnost, za adaptaciju prostora “Javne Kuhinje”.

Izdavanjem Urbanističke sagalsnosti još jedan korak smo bliže otvaranju “Javne kuhinje” u Visokom, ono što slijedi je elekroenergetska saglasnost i sanitarna saglasnost, za koje su zahtjevi nadležnima već podneseni, čim pribavimo navedene saglasnosti očekujemo i izdavanje Građevinske dozvole, te početak radova na adaptaciji prostora.

Napominjemo da je projekat “Javna Kuhinja” u Visokom, jedan od projekata udruženja “Mladi Volonteri” na kome su glavni partneri: Opština Visoko, Centar za socijalni rad opštine Visoko, te lokalni privrednici.

Obzirom da smo u više navrata najavljivali otvaranje “Javne Kuhinje” u Visokom, te probijali rokove zbog administrativnih poteškoća, ovaj put ne želimo da postavljamo nikakve rokove, samo želimo da Vas obavijestimo da nismo odustali od projekta, te da će otvaranje “Javne Kuhinje” nahraniti minimalno 200 naših sugrađana.

Urbanisticka-Javna kuhinja

Udruženje “Mladi Volonteri”

U Visokom, 07.06.2014