Javni poziv za prijavu partnerskih organizacija i mladih s područja grada Visoko

Udruženje „Mladi Volonteri“ kao implementator projekta „Odgovor mladih“ upućuje javni poziv organizacijama koje okupljaju članove, a posebno mlade, i koje dolaze s područja grada Visoko, da uzmu učešće u aktivnostima projekta i postanu formalne partnerske organizacije navedenog projekta. Također, pod jednakim uslovima, ovaj javni poziv je otvoren i za sve mlade koji žele da prošire svoja znanja, steknu iskustva u vođenju projekata, ali i riješe određene probleme u svojim zajednicama.

Fokus projekta „Odgovor mladih“ bazira se na rješavanju konkretnih problema i izazova s kojima se mladi suočavaju,  a koji su identifikovani na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou.

Javni poziv je otvoren do 25. februara 2022. godine, a Udruženje „Mladi Volonteri“ će nakon isteka ovog roka vršiti vrednovanje prispjelih prijava. Informacija o odabranim partnerskim organizacijama i izabranim pojedincima će biti poznata najkasnije do 28.02.2022. godine.

Kroz projekat „Odgovor mladih“ sve partnerske organizacije i mladi će biti uključene u aktivnosti projekta, te će imati priliku da samostalno organizuju različite akcije, okrugle stolove, učestvuju u radu Alternativne vlade mladih i ukazuju na probleme mladih za koje oni smatraju da su važni.

Učešće u projektu „Odgovor mladih“ predviđa i materijalnu i stručnu podršku koja će biti osigurana svim projektnim partnerima.

Od partnerskih organizacija se očekuje da učestvuju u svim projektnim aktivnostima do kraja jula 2022. godine.

Kako biste se prijavili na ovaj javni poziv, neophodno je da dostavite ispunjen prijavni obrazac koji se nalazi u prilogu, putem maila volonteribih@gmail.com ili lično, na adresu Kovačica 2, 71300 Visoko. Zadnji rok za dostavljanje podataka je 25. februar 2022. godine do 16 sati. Sve prijave koje pristignu na javni poziv nakon navedenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

Projekat „Odgovor mladih“ se implementira u sklopu projekta „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo (EMBRACE)“, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).