Produžen rok za prijavu na projekat

Udruženje „Mladi Volonteri“ na osnovu uočene potrebe odlučilo je da nastavi sa implementacijom projekta „Ti se osnaži, posao potraži II“. Naime, sam projekat je namjenjen nezaposlenim osobama sa područja općine Visoko, ali tokom predhodne implementacije projekta uočeno je da velika većina zaposlenih, studenata i učenika imaju potrebe za ovim projektom.

Projekat „Ti se osnaži, posao potraži II“ će u sklopu svojih projektnih aktivnosti sadržavati kurseve engleskog, njemačkog i turskog jezika te raditi na dvije vrste radionica. Prva vrsta radionica jeste razvoj životnih vještina dok će na drugoj vrsti radionica učesnici učiti o tome kako kvalitetno napisati CV, motivaciono pismo i  biografiju, kako obaviti kvalitetan intervju za posao.

Obavještavaju se svi zainteresovani učesnici ovog projekta (građani, građanke, zaposleni, nezaposleni, studenti i učenici) da su dužni da izvrše prijavu za učešće na aktivnostima projekta putem mail adrese volonteribih@gmail.com ili na broj telefona 060/300-3131, a najkasnije do 30.09.2016. godine.

Sve radionice vode iskusni edukatori i treneri.

Budući da za implementaciju projekta Udruženje „Mladi Volonteri“ nema obezbjeđena donatorska sredstva, sve edukacije i kursevi će se plaćati.

Međutim, budući da Udruženje „Mladi Volonteri“ treba da pokrije samo projektne troškove, kotizacija na dvomjesečnoj implementaciji projekta, iznosit će 50 KM po učesniku. Treba napomenuti da će za ovu cijenu, učesnicima biti omogućeno učenje dva strana jezika (po izboru korisnika) te učešće na oba treninga.

Ovdje se prisjećamo da je tokom implementacije predhodnog projekta „Ti se osnaži, posao potraži“ posao našlo 15 osoba.

Udruženje “Mladi Volonteri” Visoko