„Mladi Volonteri“ – jedinstveno Udruženje u ZDK

„Mladi Volonteri“ – jedinstveno Udruženje u ZDK

U utorak, 13. decembra 2016. godine, predstavnici Udruženja „Mladi Volonteri“ i to Ilhana Smajović (manager projekta PRIMA) i Adnan Mević (program manager Udruženja) su postali akreditovani povjerenici Ministarstva za pravosuđeni i upravu ZDK, a u programu izvršenja alternativne sankcije – rad za opće dobro.

Ova akreditacija predstavlja još jedno, u nizu, javnih priznanja koji potvrđuju kvalitet našeg rada i neophodnost aktivnosti koje provodimo. Ovim činom, Udruženje „Mladi Volonteri“ je postalo jedini predstavnik NVO sektora koji sudjeluje u ovom programu na ZDK, a i šire.

Još veća čast nam je ukazana time što je Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK ocjenilo vrlo kvalitetnim i efektivnim naše prijedloge, te će se u budućnosti početi uvoditi cjelokupni sistem edukacije osuđenika u ZDK, a  vođenje tog programa je povjereno Udruženju „Mladi Volonteri“ i našim predstavnicima.

Ovim programom, omogućava se nekoliko prednosti. Prva prednost jeste ta što se osuđenicima za blaža krivična djela (kazna zatvora do godinu dana) omogućava da svoju kaznu odrade kroz pružanje direktne pomoći u zajednici kroz rad u Udruženju, te na taj način vrate dug za djelo koje su učinili. Druga prednost jeste finansijska ušteda. Jedan dan zatvora košta oko 100,00KM po osobi. Samo iz ovoga možemo vidjeti da će veliki dio sredstava ostati u budžetu te da će se ova sredstva moći usmjeravati na druge stavke, prioritete i obaveze. Međutim, najveća prednost dolazi u formi satisfakcije osuđenika. Naime, budući da se u ovaj program uključuju osobe koje su izvršili blaža krivična djela te da je najčešće izvršenje tih djela uslovljeno socijalnom i ekonomskom situacijom u kojoj su se našli, kroz ovaj program će im se omogućiti da steknu radnu naviku, usvoje nova znanja i vještine te da budu konkurentniji na tržištu rada.

Sigurni smo da će se kroz program alternativne sankcije i predloženog sistema probacije kreirati jedinstven sistem koji će ostvarivati rezultate i smanjiti ukupni broj povratnika u činjenju krivičnih djela.

 

Udruženje „Mladi Volonteri“ Visoko