Obavještenje o izboru partnera na implementaciji projekta “Stand up and get lucky”

 

Obavještenje o izboru partnera na implementaciji projekta “Stand up and get lucky”

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da je nakon sastanka Komisije za izbor partnera odabrano devet organizacija iz Bosne i Hercegovine koje će biti partner Udruženju „Mladi Volonteri“ na implementaciji projekta „Stand up and get lucky“ kojeg finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

Tokom prijavnog roka na adresu Udruženja „Mladi Volonteri“ su stigle 24 prijave organizacija civilnog društva koje su iskazale interes za partnerskim učešćem na projektu.

Nakon održanih konsultativnih sastanaka, a uzimajući u obzir stručnost, iskustvo i motiviranost prijavljenih organizacija, Komisija je odabrala  (9) devet organizacija iz devet različitih gradova. Pored ovih odabranih OCD-a iz odabranih gradova, sam implementator projektnih aktivnosti na području općine Visoko će biti Udruženje „Mladi Volonteri“.

Odabrane organizacije i odabrani gradovi su:

Banja Luka – Helsinški Parlament Građana Banja Luka;

Doboj – UG Tolerancijom protiv različitosti – ToPeeR;

Tuzla – Udruženje „Bosanski savjet za pomoć“ BOSPO;

Brčko – PRONI Centar za omladinski razvoj;

Mostar – Vjeće mladih Grada Mostara;

Foča – Asocijacija mladih Foča;

Sarajevo – ONAuBiH;

Goražde – Udruženje „Afirmacija društva“ ;

Gračanica – ANEA – Mladi Gračanice*.

*Iako projektom nije planirana implementacija aktivnosti na području općine Gračanica, a uzimajući u obizir da nije bilo prijavljenih sa područja općine Travnik, ista je izabrana za partnera.