Otvoreni poziv za registrovana pravna lica – izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge nabavke jela i pića

Poštovani,

Ovim putem Vas pozivamo da nam dostavite ponudu za pružanje usluge nabavke hrane i pića za učesnike projekta „Odgovor mladih“, a koji se realizuje u sklopu projekta Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE, finansiranog od strane Vlade Kraljevine Norveške, a kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Navedeni projekat će se realizovati tokom idućih 6 (šest) mjeseci.

Shodno navedenom, projektom su predviđena i budžetska sredstva koja su namjenjena za kupovinu hrane i pića, odnosno sredstva za Vaše usluge. Ovim putem Vas molimo da nam dostavite ponude o cijenama za sljedeće artikle:

1. PIZZA MARGHERITA,

2. PIZZA CAPRICCIOSA,

3. PIZZA QUATTRO FORMAGGI,

4. ĆEVAPI,

5. PLJESKAVICA,

6. CHEESEBURGER,

7. HAMBURGER,

8. PILETINA SENDVIČ,

9. GAZIRANA PIĆA,

10. JUICE

11. SOK OD VIŠNJE,

12. SOK OD BRESKVE,

13. LEDENI ČAJ,

14. PRIRODNI SOK OD JABUKE,

15. CIJEĐENA NARANČA,

16. ESPRESSO,

17. ČAJ,

18. ESPRESSO SA MLIJEKOM.

Molimo vas da cijene budu izražene sa PDV-om.

Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, sa istim će se potpisati Ugovor o poslovnom odnosu, te će definisani iznos biti isplaćen putem bankovnog računa. Plaćanje će biti vršeno nakon obavljene aktivnosti, kada biste Vi bili u obavezi da ispostavite fakturu za pružene usluge.

U prilogu vam dostavljamo tabelarni prikaz u koji treba da unesete cijene za svaki pojedinači

artikal, te da isti ovjerite pečatom firme – Aneks I.

Molimo Vas da Vašu ponudu dostavite putem e-mail adrese: volonteribih@gmail.com ili lično

u zatvorenoj koverti, na adresu Udruženja „Mladi Volonteri“, najkasnije do 25.02.2022.godine.

Kontakt osoba za dostavu ponuda je Belmin Debelac, telefon 061 757 604.

Udruženje “Mladi Volonteri”