Poziv za djecu na radionicu „ Krativno pisanje “ 07.07.2023. godine u 17:00

Udruženje “Mladi Volonteri” i Fondacija Muharem Berbić u sklopu projekta “Društvena transformacija u društvenom centru” poziva sve zainteresovane roditelje da prijave svoju djecu na besplatane neformalne radionice. Radionice koje će se realizovati u sklopu projekta su sljedeće:

Tehnike učenja;

Kreativno izražavanje djece;

Moja prava kroz oči djeteta;

Moje obaveze;

Krativno pisanje,

Likovna radionica,

Muzička radionica,

Radionica pravljenja nakita.

Ukoliko ste roditelj djeteta dobi između 6 i 14 godina, ostvarujete pravo da budete dijelom aktivnosti ovog projekta. Poseban akcenat u radu će biti stavljen na učešće djece koja pripadaju jednoj od sljedećeih skupina:

Djeca iz porodica sa niskim socio-ekonomskim statusom,

Djeca iz porodica nacionalnih manjina,

Djeca iz porodica sa više od dvoje djece.

Prošlog mjesec realizovali smo radionicu “Muzičku radionicu”, dok nas u ovom mjesecu očekuje  

 „ Krativno pisanje “ koju ćemo realizovati 07.07.2023.godine , sa početkom od 17.30h.

Ukoliko želite da prijavite svoje dijete, dovoljno je da se javite na mail adresu: nejra.ohran@fmb.foundation ili na broj telefona 062/159-049

Broj mjesta za učešće na ovoj aktivnosti je ograničen.

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokaze o pripadnosti navedenim skupinama (potvrda Centra za socijalni rad, potvrda o članstvu u organizacijama manjina, ovjerena kućna lista), kako biste ostvarili prednost pri učešću.

Sve aktivnosti u radu sa djecom će biti realizovane u Društvenom centru Visoko, a o terminima održavanja istih svi selektovani će biti naknadno obaviješteni.

Prijavu ućešća na “Likovnoj radionici“ možete izvršiti najkasnije do 07.07.2023. godine.

Projekat „Društvena transformacija u društvenom centru“, koji se realizuje u sklopu projekta “Jačanje uloge mjesenih zajednica” kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, a koji je finansijski podržan od strane Vlade Švicarske i Švedske.