Produžen rok za prijavu učesnika razmjene sa Turskom, novi datumi aktivnosti

Predmet: Javni poziv za učešće na projektu

Udruženje „Mladi Volonteri“ u saradnji sa partnerskom organizacijom „Balıkesir Youth Center” iz Turske, objavljuje javni poziv za učešće na projektu pod nazivom “Common Heritage Ottoman”. Pravo učešća i prijave na istom imaju mladi ljudi sa područja općine Visoko. Osnovni cilj projekta je povećati saradnju i ohrabriti zajedničko djelovanje između mladih iz Turske i Bosne i Hercegovine. U projektu učestvuje 16 mladih iz Turske i 16 mladih iz BiH (ukupno 32 učesnika). Projekat je podržan od strane Kancelarije za sport i mlade Balikesir Distrikta.

Implementacija i realizacija projekta odvijat će se u dvije faze. Prva faza je u period od 24-31 Maj 2016 . godine gdje će, naš grad, posjetiti 16 mladih ljudi iz turskog grada Balikesir. Druga faza projekta će se implementovati u periodu od 6-13 Septembar 2016. godine, a u sklopu kojeg će 16 mladih iz Visokog ići u Tursku.

Tokom ova dva perioda, svi učesnici će biti dijelom brojnih aktivnosti od kojih su neke:

  • edukacije,
  • sportske aktivnosti,
  • volonterske akcije
  • turističke posjete značajnim mjestima u BiH i Turskoj.

Obaveza svih učesnika iz Visokog jeste da budu prisutni na svim aktivnostima te da, u svoj dom, smjeste po jednog učesnika iz Turske, tokom njihove posjete našem gradu.

Ovim putem pozivamo sve mlade iz Visokog, koji su zainteresovani za ovu razmjenu, da se prijave. Prijaviti se možete putem mail adrese: volonteribih@gmail.com. Potrebno je da pošaljete mail sa naznakom YOUTH EXCHANGE PROJECT, te da navedete svoje ime, prezime, broj telefona i datum rođenja. Prijave primamo najkasnije do 10.Aprila 2016. godine.

 

Vaši „Mladi Volonteri“