Projekat ”Ti se osnaži, posao potraži”

                               JAVNI POZIV ZA MLADE NEZAPOSLENE OSOBE

Otvaranje Centra za podršku nezaposlenim osobama je program Udruženja ”Mladi Volonteri” u oblasti prioritetne oblasti suzbijanje siromašta i nezaposlenosti kroz neformalno obrazovanje, organizovanje radionica i pružanje pomoći u zapošljavanju, koji se realizuje u okviru pojekta ”Ti se osnaži, posao potraži”.Cilj projekta je poticanje zapošljavanja i jačanja konkurentnosti nezaposlenih osoba sa područja općine Visoko, na tržištu rada. Projekat se zasniva na najboljim  svjetskim praksama koje su prolagođene bosanskohercegovačkim uslovima i potrebama. Centar za podršku nezaposlenim osobama će pružati informacija o dodatnim usavršavanjima i edukacijam, prilikama za posao, te će se vršiti pomoć i savjetovanje prilikom izrade CV-a, motivacionog pisma i savjetovanje o kvalitetnom načinu obavljanja intervjua za posao.

Tri besplatne edukacije, sa profesionalnim osobljem u sklopu projekta su:

1.Engleski jezik/ Njemački jezik

2.Kurs informatičke pismenosti

3.Razvijanje životnih vještina

Pozivamo sve zainteresovane i nezaposlene mlade ljude između 25 i 35 godina, sa završenim četvrtim stepenom srednjeg obrazovanja, sa područja općine Visoko, koji aktivno traže posao i žele usavršiti svoje vještine, da se prijave na email adresu: volonteribih@gmail.com, ili direktno u kancelariji udruženja, na adresi Kovačica br.2, Visoko. Potencijalni korisnici moraju biti na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje (potvrda o nezaposlenosti sa biroa).

Rok za prijavu je 10 dana od dana objavljivanja.

Više informacija na broj: 060/300- 31 31

Projekat ”Ti se osnaži, posao potraži” se realizuje u okviru UNDP-ovog projekta ”Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.