Saopćenje za javnost

Udruženje „Mladi Volonteri“ sa ponosom obavještava sve članove kao i sve građane i građanke da smo postali dijelom Savjetodavne grupe ReLOad projekta kojeg finansira Europska Unija, a provodi UNDP (United Nations Development Program).

Ovim izborom, Udruženje „Mladi Volonteri“ je postalo jedno od 15 članova i time dokazalo svoju lidersku poziciju u civilnom društvu Bosne i Hercegovine. Također, izborom za članstvo u Savjetodavnoj grupi, pokazali smo svoju snagu i spremnost da se uhvatimo u koštac sa izazovima građana i građanki Bosne i Hercegovine, a u cilju poboljšanja cjelokupne situacije u kojoj se nalazimo.

Specifični cilj Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska unija a provodi UNDP je jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana (ZB), širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta jedinica lokalne samouprave (JLS). Ovakav način finansiranja je usmjeren ka većem učešću građana u procesima donošenja odluka te unapređenju usluga koje pružaju OCD u lokalnim zajednicama. Namjera projekta je da uspostavi održiv i transparentan projektni pristup finansiranju OCD iz općinskih budžeta u skladu sa lokalnim razvojnim strategijama.

Kao regionalna inicijativa ReLOaD će se provoditi u sljedećim zemljama ZB: Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), Kosovo, bivša jugoslovenska republika Makedonija, Crna Gora i Srbija. Predviđeno je da će ReLOaD tokom 36 mjeseci intervencije uključiti 50 JLS.

Izborom Udruženja „Mladi Volonteri“ i našeg predstavnika, indirektno smo dobili priznanje o kvaliteti našeg rada i značaju aktivnosti koje provodimo i to ne samo u našoj lokalnoj sredini ili našoj državi, nego i na području čitavog regiona.

S poštovanjem!

 

Udruženja „Mladi Volonteri”

Pismo Adnan Mevic, Mladi Volonteri Visoko