Saopštenje – Javna kuhinja Visoko

U drugom mjesecu rada (Februar 2015.), osoblje Javne kuhinje u Visokom pripremilo je i podijelilo oko 2000 obroka pojedincima koji su u potrebi za ovom vrstom pomoći. Korisnici usluga »Javne kuhinje« selektovani su na osnovu kriterija koji je uspostavljen od strane partnera projekta Centra za socijalni rad u Visokom.

Podsjećamo, Javna kuhinja je počela s radom 26.12.2014.g. a obroci se dijele radnim danom i subotom od 11.00 – 12:00 sati.

Javna kuhinja je do sada podijelila oko  4.000 obroka,  a trenutno svaki dan imamo 85 korisnika.

Sve ovo ne bi bilo moguće bez naših partnera i donatora.

Ovim putem, Udruženje „Mladi Volonteri“ se javno zahvaljuje:

– Suša commerce d.o.o Visoko, Gadžo commerce d.o.o. Sarajevo, Auto TRUCK Trade Visoko, Metalinox d.o.o. Visoko, Prevent BH d.o.o. Visoko , Perutnina Ptuj d.o.o. Breza, Vrh Bosanska nadbiskupija – Karitas Sarajevo, te ostale privrednike fizička lica i medije.

Ujedno koristimo priliku da pozovemo i ostale privredne subjekte i fizička lica koja su u mogućnosti da pomognu rad JAVNE KUHINJE u Visokom.

 

S poštovanjem,

U Visokom, 05.03.2015.

Udruženje “Mladi Volonteri” Visoko