Zahvalnica partnerima i donatorima na projektu “Javna kuhinja” u Visokom

Predmet:           Zahvalnica partnerima na projektu Javne kuhinje Visoko

Udruženje „Mladi Volonteri“, ovim putem, želi da se javno zahvali svim partnerima i donatorima koji su u proteklom periodu pomogli nesmetanoj implementaciji projekta „Javna kuhinja“ Visoko.

Obzirom da 26. februara 2015. Godine obilježavamo puna dva mjeseca neprekidnog rada, ovo je jedinstvena prilika da se predstave dosadašnji postignuti rezultati i da se uputi javna zahvalnica svim parnerima i donatorima koji su pomogli adaptaciju prostora za „Javnu kuhinju“ u Visokom te onima koji omogućavaju da ovaj projekat ispunjava svoj osnovni cilj: POMOĆ SOCIJALNO NAJUGROŽENIJIM GRAĐANIMA OPĆINE VISOKO.

Javna kuhinja je do sada podijelila oko  4.000 obroka,  a trenutno svaki dan imamo 82 korisnika.

Sve ovo ne bi bilo moguće bez naših partnera i donatora.

Ovim putem, Udruženje „Mladi Volonteri“ se javno zahvaljuje:

–          MEGA EM Visoko, HOLDING GPB Visoko, Heidelberg cement – Cementara Kakanj, Ugarak produktd.o.o. Visoko, Humanitarna organizacija POMOĆ – džemat Švedske, Udruženje Naša realnost – udruženje Most Norveška, Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS Doboj istok, Mesara Babić, Vimes d.o.o Visoko, KOKOS d.o.o. Visoko, KOVO commerce Visoko, MUZURI d.o.o. Visoko, Auto TRUCK Trade Visoko, VRAČO d.o.o. Visoko, SECOM d.o.o. Visoko, Raming d.o.o. Visoko, Vispak Visoko, opština Visoko, Centar za socijalni rad Visoko, EKO-ENERGIJA Visoko, te ostale privrednike fizička lica i medije.

Ujedno koristimo priliku da pozovemo i ostale privredne subjekte i fizička lica koja su u mogućnosti da pomognu rad JAVNE KUHINJE u Visokom.

 

S poštovanjem,

U Visokom, 17.02.2015.

Predsjednik udruženja:

Dipl. Politolog sigurnosti

s.r. Belmin Debelac