Izvještaj o provedenoj javnoj kampanji

Udruženje „Mladi Volonteri“ je dana 29.05.2017. godine pokrenulo javnu kampanju za pomoć radu Javne kuhinje Visoko. Cilj kampanje je bio da se poveća svjesnost vijećnika Općinskog Vijeća Visoko da na našoj općini postoji Javna kuhinja te da dnevno priprema obroke za 100-ak korisnika. U sklopu kampanje, vijećnici su pozvani da simbolični prilog od jedne dnevnice za sjednicu OV, uplate na žiro račun Javne kuhinje. Nakon mjesec dana, novčana sredstva za rad Javne kuhinje, od ukupno 25 vijećnika koji su izabrani i koji participiraju u OV Visoko, u sklopu ove kampanje uplaćena su od strane strane 4 vijećnika i to:

  • Mirnes Fatić;
  • Elvedin Šabanović;
  • Emina Jusić;
  • Vahid Ramić.

Kojim se ovim putem javno zahvaljujemo.

Ovim putem, podsjećamo vijećnike OV Visoko da su oni izabrani predstavnici građana i građanki općine Visoko te da 100 tih građana i građanki svakodnevno dolazi po svoj obrok. Također, podsjećamo vijećnike i vijećnice da su oni nadležni za donošenje akata, propisa i zaključaka kojim se uređuje život građana općine Visoko, a samim tim, imaju direktan uticaj na socijalno stanje i potrebe naših sugrađana i sugrađanki.

Ovim putem pozivamo sve vijećnike OV da nas posjete u vrijeme podjele obroka, svaki dan osim nedjelje, u vremenskom period od 11:00 do 12:00 sati na adresi Kovačica 2 (na Sebilju) u Visokom.

S poštovanjem!  

                                                                                  

Udruženje »Mladi Volonteri«