Javni poziv za praksu u Udruženju “Mladi Volonteri”

Udruženje „Mladi Volonteri“ objavljuje Javni poziv za angažovanje mladih ljudi za sticanje prakse u našem udruženju. Predmet ovog Javnog poziva je angažovanje mladih, nezaposlenih osoba koji bi željeli da upoznaju rad u nevladinom sektoru, steknu znanja i vještine iz oblasti apliciranja projekata i namicanja sredstava te usavrše se u željenoj oblasti.

Pozivaju se sve zainteresovane mlade osobe koji imaju završen fakultet društvenog, humanistiškog ili tehničkog smjera da se prijave na sljedeće pozicije:

  • Projektni asistent – 2 izvršioca;
  • Office assistent – 1 izvršilac;
  • Prevodilac za engleski jezik – 1 izvršilac.

Sve pozicije se otvaraju na period od 4 mjeseci, nakon čega je moguće ostvariti puni angažman u našem Udruženju.

Tokom trajanja četveromjesečnog angažmana, Udruženje »Mladi Volonteri« će obezbjediti mogućnost za ostvarivanje naknada, a u skladu sa osnovnim afinitetima odabranih kandidata.

Svi zainteresovani kandidati trebaju poslati svoj CV i pismo motivacije na mail volonteribih@gmail.com, a najkasnije do 18.06.2017. godine nakon čega će se obaviti intervju sa kandidatima koji izabere tim Udruženja »Mladi Volonteri«.