Obavještenje o uplati kurbana za potrebe Javne kuhinje Visoko

Kao i tokom predhodne godine, radi velikog interesa građana i građanki koji žele uplatiti kurban za Javnu kuhinju Visoko, odlučili smo se da, ponovo, ostavimo mogućnost uplate kurbana za sve one koji žele na ovaj naćin pomoći rad Javne kuhinje u Visokom.

Ovogodišnja cijena kurbana iznosi 250,00KM.

Svoje uplate možete izvršiti na broj računa 3385 7022 1883 8412 sa svrhom uplate: Uplata za kurban – Javna kuhinja. Također, svoje kurbane možete uplatiti direktno u kancelariji Udruženja „Mladi Volonteri“ na adresi Kovačica 2. Visoko.

Svoje kurbane možete uplatiti najdalje do 19. augusta 2018. godine.   

Kao i predhodnih godina, svi oni koji žele da doniraju kurbansko meso za potrebe Javne kuhinje u Visokom, isto mogu da predaju u prostorije Javne kuhinje i to 21, 22 i 23 Augusta (3 dana Bajrama) u vremenskom periodu od 10:00-17:00.