Potpisan Ugovor sa opštinom Visoko za projekat “Javna Kuhinja” Visoko

udruženje članak

Udruženje “Mladi Volonteri” iz Visokog je 28.05.2014. godine potpisalo ugovor sa opštinom Visoko o finansiranju projekta “Javna Kuhinja” na podrućju opštine Visoko.

Iznos kojim će opština Visoko u 2014 godini podržati projekat “Javna Kuhinja” u Visokom je 5.000,00 KM

Napominjemo da je ugovor tek potpisan i da novac koji je dodijeljen na osnovu Javnog poziva za projekte, a na koji je udruženje apliciralo, nije još uplaćn na račun “Javne Kuhinje”, te se obavezujemo da ćim novac bude uplaćen na račun obavijestimo javnost.

Udruženje “Mladi Volonteri” Visoko

29.05.2014.