Projekat “Budimo aktivni – Budimo ravnopravni” odobren od strane Federalnog ministarstva Nauke i Sporta

Projektom „Budimo aktivni – Budimo ravnopravni“ udruženje planira na području opštine Visoko, da održi nekoliko uličnih akcija inicijativa i radionica, kojim će ukazati mladima na njihova prava i dužnosti i to posebno mladima koji su završni razredi srednjih škola.
Organizovat čemo jednodnevnu radionicu  na temu traženja posla, gdje će minimalno 30 učesnika dobiti upute, kako napisati biografiju, motivaciono pismo, kakav posao tražiti i na koji oglas se prijaviti, kao i zakonske rokove za prijavu na Biro za zapošljavanje po završetku škole.
Ulična akcija „Naš glas je bitan“ kojom ćemo ukazati mladima da smo mi ti koji biramo lidere vezano za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini u 2012 godini.
Ulična akcija „Biti aktivan znači učestvovati, a ne biti posmatrač“ kojom čemo ponudit mladima mogučnost učlanjenja u naše udruženje te ukazati na šta sve mladi mogu da utiću u društvu“.
Pokretanje inicijative na lokalnom nivou opštine Visoko da se odrede posebna buđetska sredstva za mlade i udruženja mladih.
Cilj projektа je pripremanje Promo materijala ( letaka i brošura ) zа direktnu distribuciju mlаdimа, i to mladim na ulici, u školama а posebno mlаdimа iz osetljivih grupа, vezаno zа zаpošljavanje Aktivnosti na projektu uključuju brošure, radionice, ulične akcije i inicijativu mladih kao mjesta na kojem svi zainteresovani mogu pronaći različite sadržaje koji im mogu pomoći pri ostvarivanju svojih prava i obaveza.
Poseban osvrt ovim projektom dat ćemo mladima završnih razreda srednje škole.
Projekat cemo realizirati u periodu od 4 mjeseca i to:
  1. Organizovat čemo jednodnevnu radionicu  na temu traženja posla, gdje će minimalno 30 učesnika dobiti upute, kako napisati biografiju, motivaciono pismo, kakav posao tražiti i na koji oglas se prijaviti, kao i zakonske rokove za prijavu na Biro za zapošljavanje po završetku škole. Direktni korisnici minimalno 30 mladih osoba.
  2. Ulična akcija „Naš glas je bitan“ kojom ćemo ukazati mladima da smo mi ti koji biramo lidere vezano za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini u 2012 godini. Direktni korisnici minimalno 200 mladih osoba.
  3. Ulična akcija „Biti aktivan znači učestvovati, a ne biti posmatrač“ kojom čemo ponudit mladima mogučnost učlanjenja u naše udruženje te ukazati na šta sve mladi mogu da utiću u društvu“. Direktni korisnici minimalno 50  mladih osoba.
  4. Pokretanje inicijative na lokalnom nivou opštine Visoko da se odrede posebna buđetska sredstva za mlade i udruženja mladih. Direktni korisnici svi Mladi na području opštine Visoko kao i šira društvena zajednica opštine Visoko.
Projekat će biti otvoren za sve mlade osobe starosti od 18 do 30 godina koje spadaju u sljedeće kategorije:
•Mlade nezaposlene osobe evidentirane pri službama za zapošljavanje koje aktivno traže posao
•Mlade zaposlene osobe koje žele da promijene posao
•Mlade osobe koje žele poboljšati svoje kapacitete zapošljivosti u skladu sa stvarnim potrebama na tržištu rada
•Učenici završnih razreda srednjih škola kojima su potrebne usluge profesionalnog informiranja/savjetovanja.
•Vještina aktivnog traženja posla
•Razmišljanja o tome šta mladi mogu ponuditi poslodavcu
•Razmišljanja o tome šta im nedostaje da bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako
mogu unaprijediti svoja znanja, životne vještine i ključne kompetencije
•Odabira oglasa na koji se prijavljuju
•Komunikacije sa  poslodavcem
•Ponašanja na intervju za posao