Registracija

 

Popunite navedena polja za registraciju:

[register message=”Uspješno ste se registrovali u udruženje “Mladi Volonteri”. Zahvaljujemo na učlanjenju i nadamo se uspješnoj saradnji. Udruženje “Mladi Volonteri”” notify=”belmin.debelac@gmail.com” fields=”ime,prezime,brojtelefona,grad,drzava”]