Slike i Izvještaji sa Skupštine Udruženja “Mladi Volonteri” 25.01.2013

25.01.2013 godine,u Maloj sali opštine Visoko sa pocetkom u 17:00 sati, održana je izvještajna skupština o radu udruženja za period 19.01.2012 – 19.01.2013. na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati, realizirani projekti, potpisane saradnje, memorandumi o razumijevanju, treninzi, edukacije i sl.

Pored navedenog izvještaja predstavljen je i plan rada za iduću godinu i to period 19.01.2013 – 19.01.2014

Plan rada za iduću godinu,  kao i zapisnik sa skupštine naknadno će biti objavljeni.

Na linku ispod se nalazi Izvještaj o radu udruženja, kao i financijski izvještaja za 2012 godinu

Izvjestaj-o-radu-udruzenja-„Mladi-Volonteri“

Godisnji finsancijiski

Slike sa skupštine: