Ti se osnaži, posao potraži

Projekat „Ti se osnaži, posao potraži“ spojit će mogućnost sticanja teorijskog i praktičnog znanja za dodatno usavršavanje 50 nezaposlenih mladih osoba i to pomoću neformalnog obrazovanja, učenja stranih jezika, informatičkog usavršavanja te savjetovanja, usmjeravanja i informisanja o načinu konkurisanja, kvaliteti aplikacije, dodatnoj edukaciji i drugim značajnim stvarima.

Implementacija projekta traje šest mjeseci te će obuhvatiti brojne aktivnosti od kojih su najvažnije sljedeće:

* Centar za podršku nezaposlenim,

* besplatan kurs informatike,

* besplatan kurs engleskog jezika,

* besplatan kurs njemačkog jezika,

* šest treninga za razvoj životnih vještina;

Centar za podršku nezaposlenim osobama je mjesto gdje se sve nezaposlene osobe sa područja općine Visoko mogu obratiti i tražiti stručnu pomoć prilikom pisanja CV-a, motivacionog pisma i obavljanja intervjua za posao, informisati se o mogućnostima za posao kao i posavjetovati se o pravilnom načinu apliciranja i konkurisanja za posao.

Kurs informatike je namijenjen isključivo direktnim korisnicima projekta, a na kojem će isti, teoretski i praktično, biti upoznati sa sljedećim tematskim cjelinama:

Poznavanje stranih jezika, posebno engleskog i njemačkog, što povećava mogućnost dobijanja stalnog ili privremenog angažmana na tržištu rada. Zbog toga će se kroz projektne aktivnosti osigurati učenje ovih stranih jezika kako bi nezaposleni povećali svoje šanse na tržištu rada.

Životne vještine nisu vezane za određeni posao već se nalaze u osnovi obavljanja svakog posla. One se primjenjuju u svim radnim okruženjima i mogu se lahko proširiti iz jedne oblasti rada na drugu. One olakšavaju snalaženje u savremenom svijetu, usmenu i pismenu komunikaciju, slobodno možemo reći u pronalaženje zaposlenja.

Pored toga, svi učesnici će dobiti certifikate o učešću na aktivnostima pojedinačno, te će i na taj način unaprijediti svoju konkurentnost na tržištu rada.

Ovaj projekat se implementira u sklopu projekat Jačanje lokalne demokratije/ demokracije IV (LOD IV), koji sprovodi UNDP, a finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

Sadržaj ovog teksta  je isključiva odgovornost UG Mladi Volonteri i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

logotipi-tsopp3