VISOČKA JAVNA KUHINJA DO DANAS PODIJELILA PREKO 100.000 OBROKA

Javna kuhinja Visoko je jedinstvena kuhinja u Bosni i Hercegovini, a otvorena je od strane Udruženja „Mladi Volonteri“ Visoko, te za svoj rad nema predviđena finansijska sredstva, te opstaje isključivo zahvaljujući donacijama i sponzorima.

Pored toga, korisnike Javne kuhinje bira isključivo Centar za socijalni rad Visoko kao jedina relevantna instanca koja ima zakonska ovlaštenja za uvid u socijalnu kartu stanovništva. Javna kuhinja Visoko obezbjeđuje obroke za najugroženije stanovnike koji nemaju osnovne uslove za život i to radi isključivo preko donacija. Trenutno, svakodnevno se u „Javnoj kuhinji“ pripremaju obroci za oko 100 socijalno najugroženijih osoba sa područja općine Visoko.

“Samo tokom 2017. godine Javna kuhinja je podijelila preko 30.000 obroka. Zahvaljujući donacijama fizičkih lica, privrednih subjekata, nevladinih i vladinih organizacija do danas „Javna kuhinja“ u Visokom je pripremila i podijelila preko 100.000 obroka. Finansijski gledano Udruženje „Mladi Volonteri“ kroz projekat „Javne kuhinje“ u Visokom je potrošilo više od 250.000 KM. Zadovoljstvo nam je da naši donatori prepoznaju kvalitet našeg rada i nastavljaju pomagati rad „Javne kuhinje“ u Visokom”, saopćili su iz Javne kuhinje Visoko.

Podsjećamo, Javna kuhinja je počela s radom 26.decembra 2014. godine, a obroci se dijele radnim danom i subotom od 11:00 do 12:00 sati.

Ovim putem, Udruženje „Mladi Volonteri“ se javno zahvaljuje svim donatorima i sponzorima kao i medijima koji redovno prate rad Udruženja, te pozivaju i ostale privredne subjekte i fizička lica koja su u mogudnosti da pomognu rad Javne kuhinje u Visoko.

Udruženje “Mladi Volonteri