Javna zahvalnica za donaciju

Udruženje „Mladi Volonteri“ se javno zahvaljuje kompaniji MELIK group d.o.o. Visoko na donaciji za Javnu kuhinju Visoko.

Navedena kompanija je obezbjedila hljeb za korisnike Javne kuhinje tokom mjeseca Ramazana te donaciju u mesu za pripremu obroka.

Protuvrijednost donacije je oko 2.000 KM te će ista uveliko olakšati pripremu obroka za sve korisnike tokom mjeseca Ramazana.

Ovim putem se, također, zahvaljujemo i Zadruzi „BIOS“ Visoko, koja nas nije zaboravila ni ovaj mjesec i donirala povrće za obroke. BIOS je partner Javne kuhinje od njenog otvaranja te nam svaki mjesec donira povrće u protuvrijednosti od 300,00KM.

Iskreno se nadamo da će se i ostali privredni subjekti iz Visokog povesti primjerom navedenih kompanija te da će se priključiti donaciji u proizvodima za pripremu obroka za korisnike Javne kuhinje.

Ovim putem se, još jednom, javno zahvaljujemo ovim kompanijama kao i ostalim našim partnerima.

 

Udruženje “Mladi Volonteri” – Javna kuhinja Visoko