Projekat “JAVNA KUHINJA” u Visokom

PROJEKAT »JAVNE KUHINJE« u Visokom

U skladu sa misijom, ciljevima i vizijom udruženja, te  konsultacijama sa pojedinim predstavinicima privrednika u Visokom, te centrom za Socijalni rad, imamo namjeru da realizujemo projekat »Javna kuhinja« u Visokom.

Ono što smo do sada uradili jeste da smo kontaktirali zainteresovane firme, koje bi donirale hranu za javnu kuhinju, zavod za zaposljavanje ZE-DO kantona kojem bi uputili plan za kreiranje radnih mjesta uposlenika u Javnoj kuhinji (radi se o dva ili tri radna mjesta), te Centar za socijalni rad kako bi nam dostavili podatke o broju socijalno ugroženih porodica koje bi koristile usluge Javne Kuhinje.

Iz Centra za socijalni rad imamo povratnu informaciju kako je ovakav projekat stvarna potreba opštine Visoko, te u skladu s tim i opštinska načelnica g-đa Babić podržava ovakav projekat.

Poziv privrednicima koji žele podržati ovaj projekat:          Javna kuhinja-poziv partnerima