Aktivizam i volonterizam kao „Odgovor mladih“ na trenutnu situaciju u društvu

Mladi ljudi trebaju kvalitetno obrazovanje, kvalitetan zdravstveni sistem, kulturu, sport, umjetnost, aktivnu socijalnu politiku, ali i druge stvari koje su namijenjene i kreirane isključivo po njihovoj mjeri. Sve potrebe mladih se, ponekad, razlikuju od potreba „starijih“ koji su u većini slučajeva donosioci odluka, ali i kreatori politika prema mladima. Ovdje se postavlja pitanje: „Kako osobe koje ne pripadaju populaciji mladih mogu razumijeti želje, afinitete i potrebu mladih ljudi?“ Odgovor vam dajemo u nastavku.

Kako bi se postigao veći stepen zadovoljstva mladih, ali i zadovoljilo njihovo očekivanje u segmentu pružanja usluga na svim nivoima vlasti, neophodno je da mladi ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i ponude rješenje za uočene probleme. Također, neophodno je i da mladi iskažu svoje stavove i očekivanje jasno i glasno. Jedan od najboljih načina za iskazivanje tih interesa je putem omladinskog aktivizma i volonterizma.

Prvi korak ka većem stepenu aktivizma među mladima jeste podizanje nivoa svijesti o neophodnosti učešća mladih u odlučivanju o pitanjima koja ih se tiču. Važno je da njihovim potrebama, stavovima i željama posvetimo pažnju, te da im pomognemo da prepoznaju svoje potencijale i da ih ohrabrimo i podržimo razvitak liderstva i aktivizma pri preuzimanju uloge i odgovornosti u društvu.

Prilikom podsticanja aktivizma kod mladih važno je pronaći takav balans da, sa jedne strane, mladi ljudi nisu prepušteni sami sebi, dok, sa druge, imaju osećaj samostalnosti u onome što rade.

Imajući na umu ove konstatacije, Udruženje „Mladi Volonteri“ je kreiralo projekat „Odgovor mladih“ putem kojeg smo uspjeli da educiramo mlade ljude i okupimo ih u Alternativnu vladu mladih, a kako bi mogli da sugerišu i ukažu na podređene probleme i izazove u svojoj lokalnoj zajednici. Sigurni smo da su građani i građanke Visokog u nekoliko predhodnih sedmica svjedočili brojnim aktivnostima mladih, a ono što nam tek slijedi će predstavljati pravu atrakciju. U narednih nekoliko mjeseci mladi će biti na ulici, ukazivajući na probleme s kojima se suočavaju i nuditi rješenje kako bi se smanjio egzodus i sve veći odlazak mladih iz našeg grada i naše države.

Sve ovo ćemo uraditi uz pomoć okruglih stolova, uličnih i volonterskih akcija, brojnih edukacija i rada alternativnih ministara iz Alternativne vlade mladih, a uz pomoć projekta „Odgovor mladih“.

Projekat „Odgovor mladih“ je u potpunosti podržan i implementira se u sklopu projekta „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo (EMBRACE)“, koji finasira Vlada Kraljevine Norveške, a koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).