Javni poziv za dva učesnika/ce Gaziantep – Turska, 20-28. juli 2022.

Javni poziv za dva učesnika/ce Gaziantep – Turska, 20-28. juli 2022.

U sklopu projekta “Strenghtening Entrepreneurship Education For Youth Workers” Udruženje “Mladi Volonteri” objavljuje Javni poziv za 2 učesnika/ce na projektu u Turskoj, Gaziantep 20-28. juli 2022. The aim of the project is; to increase the knowledge, skills, and competence levels of 50 youth workers from 23 participating countries or experts working in the field of entrepreneurship. The goal of the project will be achieved through the following specific objectives: 1. To increase the awareness of…

Detaljnije

Aktivizam i volonterizam kao „Odgovor mladih“ na trenutnu situaciju u društvu

Aktivizam i volonterizam kao „Odgovor mladih“ na trenutnu situaciju u društvu

Mladi ljudi trebaju kvalitetno obrazovanje, kvalitetan zdravstveni sistem, kulturu, sport, umjetnost, aktivnu socijalnu politiku, ali i druge stvari koje su namijenjene i kreirane isključivo po njihovoj mjeri. Sve potrebe mladih se, ponekad, razlikuju od potreba „starijih“ koji su u većini slučajeva donosioci odluka, ali i kreatori politika prema mladima. Ovdje se postavlja pitanje: „Kako osobe koje ne pripadaju populaciji mladih mogu razumijeti želje, afinitete i potrebu mladih ljudi?“ Odgovor vam dajemo u nastavku. Kako bi…

Detaljnije

Rezultati prvog i drugog kruga

Lista seminara sa datumima i mjestima odrzavanja, na koji su se prijavili clanovi Na ovom linku naci cete imena osoba koje su selektovane za prisustvovanje projektima u prvom i drugom krugu: Selektovane osobe 25.01.2013 -Drugi krug NAPOMENA SVI SEMINARI SU POPUNJENI, 02 – 12 February      TC “Domino Efect”   Strumica, Macedonia, 3 ucesnika 15-24 February  2013   TC “Build the World's Future!” Montenegro 2 ucesnika 22-28 February 2013 T.C.”Equality is given! Training on Gender Education” Pogradec,Albania 4 osobe 01-09 March 2013     Y.E. ‘Long Live Love’ Albanija, Pogradec 6…

Detaljnije

PROJEKAT “Budimo aktivni – Budimo ravnopravni”

PROJEKAT “Budimo aktivni – Budimo ravnopravni” Promo materijal ( letci i brošure ) zа direktnu distribuciju mlаdimа, i to mladim na ulici, u školama а posebno mlаdimа iz osetljivih grupа, vezаno zа zаpošljavanje. Aktivnosti na projektu uključuju brošure, radionice, ulične akcije i inicijativu mladih kao mjesta na kojem svi zainteresovani mogu pronaći različite sadržaje koji im mogu pomoći pri ostvarivanju svojih prava i obaveza. Poseban osvrt ovim projektom dat ćemo mladima završnih razreda srednje škole….

Detaljnije

PROJEKAT »JAVNE KUHINJE« u Visokom

PROJEKAT »JAVNE KUHINJE« u Visokom U skladu sa misijom, ciljevima i vizijom udruženja, te  konsultacijama sa pojedinim predstavinicima privrednika u Visokom, te centrom za Socijalni rad, imamo namjeru da realizujemo projekat »Javna kuhinja« u Visokom. Ono što smo do sada uradili jeste da smo kontaktirali zainteresovane firme, koje bi donirale hranu za javnu kuhinju, zavod za zaposljavanje ZE-DO kantona kojem bi uputili plan za kreiranje radnih mjesta uposlenika u Javnoj kuhinji (radi se o dva…

Detaljnije

“Volonterski centar”

“Volonterski centar” Projekat će se sastojati od tri pod-projekta: Seminar “Volonterski menadžement”; Volonterski Centar i Medijska prezentacija projekta. Ovaj projekat će promovisati volonterski rad i građanski aktivizam u centralnoj  Bosni i Hercegovini. Projekat će trajati 6 meseci, i sastojat će se od 3 pod projekta i to: –  Seminar “Volonterski menadžment”, – Volonterski Centar, – Medijska prezentacija projekta. Problem projekta: Kako aktivirati zainteresovane građane za volonterski rad u nevladinim organizacijama i time ojačati civilni sektor u…

Detaljnije