Rezultati prvog i drugog kruga

Lista seminara sa datumima i mjestima odrzavanja, na koji su se prijavili clanovi Na ovom linku naci cete imena osoba koje su selektovane za prisustvovanje projektima u prvom i drugom krugu: Selektovane osobe 25.01.2013 -Drugi krug NAPOMENA SVI SEMINARI SU POPUNJENI, 02 – 12 February      TC “Domino Efect”   Strumica, Macedonia, 3 ucesnika 15-24 February  2013   TC “Build the World's Future!” Montenegro 2 ucesnika 22-28 February 2013 T.C.”Equality is given! Training on Gender Education” Pogradec,Albania 4 osobe 01-09 March 2013     Y.E. ‘Long Live Love’ Albanija, Pogradec 6…

Detaljnije

PROJEKAT “Budimo aktivni – Budimo ravnopravni”

PROJEKAT “Budimo aktivni – Budimo ravnopravni” Promo materijal ( letci i brošure ) zа direktnu distribuciju mlаdimа, i to mladim na ulici, u školama а posebno mlаdimа iz osetljivih grupа, vezаno zа zаpošljavanje. Aktivnosti na projektu uključuju brošure, radionice, ulične akcije i inicijativu mladih kao mjesta na kojem svi zainteresovani mogu pronaći različite sadržaje koji im mogu pomoći pri ostvarivanju svojih prava i obaveza. Poseban osvrt ovim projektom dat ćemo mladima završnih razreda srednje škole….

Detaljnije

PROJEKAT »JAVNE KUHINJE« u Visokom

PROJEKAT »JAVNE KUHINJE« u Visokom U skladu sa misijom, ciljevima i vizijom udruženja, te  konsultacijama sa pojedinim predstavinicima privrednika u Visokom, te centrom za Socijalni rad, imamo namjeru da realizujemo projekat »Javna kuhinja« u Visokom. Ono što smo do sada uradili jeste da smo kontaktirali zainteresovane firme, koje bi donirale hranu za javnu kuhinju, zavod za zaposljavanje ZE-DO kantona kojem bi uputili plan za kreiranje radnih mjesta uposlenika u Javnoj kuhinji (radi se o dva…

Detaljnije

“Volonterski centar”

“Volonterski centar” Projekat će se sastojati od tri pod-projekta: Seminar “Volonterski menadžement”; Volonterski Centar i Medijska prezentacija projekta. Ovaj projekat će promovisati volonterski rad i građanski aktivizam u centralnoj  Bosni i Hercegovini. Projekat će trajati 6 meseci, i sastojat će se od 3 pod projekta i to: –  Seminar “Volonterski menadžment”, – Volonterski Centar, – Medijska prezentacija projekta. Problem projekta: Kako aktivirati zainteresovane građane za volonterski rad u nevladinim organizacijama i time ojačati civilni sektor u…

Detaljnije