PROJEKAT “Budimo aktivni – Budimo ravnopravni”

PROJEKAT “Budimo aktivni – Budimo ravnopravni”

Promo materijal ( letci i brošure ) zа direktnu distribuciju mlаdimа, i to mladim na ulici, u školama а posebno mlаdimа iz osetljivih grupа, vezаno zа zаpošljavanje. Aktivnosti na projektu uključuju brošure, radionice, ulične akcije i inicijativu mladih kao mjesta na kojem svi zainteresovani mogu pronaći različite sadržaje koji im mogu pomoći pri ostvarivanju svojih prava i obaveza.

Poseban osvrt ovim projektom dat ćemo mladima završnih razreda srednje škole. Projekat cemo realizirati u periodu od 3 mjeseca i to:

Organizovat čemo jednodnevnu radionicu  na temu traženja posla, gdje će minimalno 30 učesnika dobiti upute, kako napisati biografiju, motivaciono pismo, kakav posao tražiti i na koji oglas se prijaviti, kao i zakonske rokove za prijavu na Biro za zapošljavanje po završetku škole. Direktni korisnici minimalno 30 mladih osoba.

Pisanje cv-a prezentacija

Deset pravila za intervju

PRIMJER MOTIVACIONOG PISMA

Ulična akcija „Biti aktivan znači učestvovati, a ne biti posmatrač“ kojom čemo ponudit mladima mogučnost učlanjenja u naše udruženje te ukazati na šta sve mladi mogu da utiću u društvu“. Direktni korisnici minimalno 50  mladih osoba.

Projekat će biti otvoren za sve mlade osobe starosti od 18 do 30 godina koje spadaju u sljedeće kategorije:

•Mlade nezaposlene osobe evidentirane pri službama za zapošljavanje koje aktivno traže posao

•Mlade zaposlene osobe koje žele da promijene posao

•Mlade osobe koje žele poboljšati svoje kapacitete zapošljivosti u skladu sa stvarnim potrebama na tržištu rada

•Učenici završnih razreda srednjih škola kojima su potrebne usluge profesionalnog informiranja/savjetovanja.

•Vještina aktivnog traženja posla

•Razmišljanja o tome šta mladi mogu ponuditi poslodavcu

•Razmišljanja o tome šta im nedostaje da bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako mogu unaprijediti svoja znanja, životne vještine i ključne kompetencije

•Odabira oglasa na koji se prijavljuju

•Komunikacije sa  poslodavcem

•Ponašanja na intervju za posao