“Obični Heroji”

Omladinski događaj ‘Obični Heroji / Milion kostiju’ u Srebrenici

08.07.2015 – 11. 07.2015 (4 dana)

ROK ZA PRIJAVE JE PRODUŽEN DO 20.06.2015

 Udruženje „Mladi Volonteri“ koordinira projekat Centra za postkonfliktna istraživanja (CPI) koji planira da uključi preko 100 mladih ljudi iz BiH (oba entiteta i Brčko distrikt), regiona, Ruande i svijeta u posebni četverodnevni omladinski događaj koji je dizajniran u sklopu dva međunarodno priznata projekta: CPI-ov projekat ‘Obični heroji’ i američki projekat ‘One Million Bones’ (Milion kostiju) organizacije Umjetnost revolucije (Art of Revolution).

Ovaj multidisciplinarni omladinski događaj će kombinovati obrazovne i multimedijalne alate i umjetničke vještine s ciljem edukacije mladih na teme poput moralne hrabrosti, umjetnosti i izgradnje mira, medija i socijalne promjene i memorijalizacije. Višednevni događaj takođe ima za cilj podizanje svijesti o trenutnoj humanitarnoj krizi i osnaživanje mladih ljudi sa porukom da i mali napori mogu značiti mnogo.  CPI je razvio partnerstvo sa organizacijom Umjetnost revolucije kako bi njihov interaktivni i obrazovni projekt donjeli u BiH povodom 20. godišnjice Srebreničkog genocida. Umjetnost Revolucije je za ovaj događaj velikodušno donirala CPI-u 100.000 ručno izrađenih kostiju za organizaciju ‘’Vidljivog pokreta’’ koji će se desiti tokom četvrtog dana ovog omladinskog događaja.

Ove godine se ne obilježava samo 20. godina od genocida u Srebrenici, nego i 21. godina od genocida u Ruandi, te 70. godina od oslobođenja Aušvica. S tim u vezi, CPI planira dovesti 20 mladih ljudi iz regiona i 10 iz Ruande kako bi zajedno sa svojim kolegama iz Bosne učestvovali na ovom događaju.

Više o projektu One Million Bones

One Million Bones (Milion kostiju) je socijalni umjetnički projekat koji koristi vještine edukacije, ručnog stvaralaštva i javnih umjetničkih instalacija kako bi podigao svijest o genocidu i masovnim zločinima. 8. Juna 2013. godine, oko 2.500 volontera iz SAD su se okupili u National Mall-u u Vašingtonu kako bi položili više od jednog miliona ručno izrađenih kostiju kao vidljivu peticiju protiv svjetske humanitarne krize i spomen životima izgubljenim kroz genocid.

Preliminarna agenda

Aplikacijski obrazac

Na seminar se mogu prijavit mladi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne gore, uzrasta od 16 do 30 godina.

Svi troškovi i to: prevoz, smještaj i hrana  pokriveni su 100% od strane organizatora.

Rok za prijavu je do 15.06.2015. godine do 17:00 sati

Ukoliko Vam je potrebno više informacija obratite nam se putem e-maila: volonteribih@gmail.com