Step by Step

Ovim projektom zelimo da podstaknemo rad na poboljsanju komunikacijskih vjestina kod ucenika, javnog predstavljanja i ponasanja, predstavljanje svojih ideja, je tematika kojoj se posvecuje vrlo malo paznje, a veoma je bitna za razvoj djece u smislu izgradnje sigurnosti, osjecaja pripadnosti kao i razvoj samoinicijative i aktivnog ucesca u skoli i lokalnoj zajednici, socijalnoj inkluziji uopste. Takodje radionice na temu razvijanje projektnih prijedloga, pisanje projekata, i istrazivanja mogucnosti apliciranja je veoma bitan dio edukacije za ucenike.

Shodno njihovim idejama, izradom, apliciranjem i realizacijom istih u vidu projekta na direktan nacin mogu doprinjeti poboljsanju uslova u njihovim skolama, obogatiti kulturno – drustveni sadrzaj kako u skolama tako i u lokalnim zajednicama.