Internship u Španiji od mjesec dana

Poziv za mlade ljude koji žele podučavati francuski, njemački, ruski ili engleski jezik u Španiji.

Nastavnici jezika će doći do Alicante (Španija) na mjesec dana (od 7 aprila – 4 maja 2013.), radit će šest sati dnevno (od ponedjeljka do petka) , a ostatak vremena mogu koristiti slobodno vrijeme za posjete sadržajima koje nudi grad, naučiti španjolski jezik i/ili pripremiti svoj ​​kurs.
Nastavnici će živjeti i imati obezbijeđenu hranu na Univerzitetu Florida u Alicante centru grada. Sobe su jednokrevetne i imaju vlastitu kupaonicu. Ovaj dio grada bogat je sportskim sadržajima.
Organizaor će obezbijediti projektor LCD, zvučnike, printer i kopir aparat.

Troškovi puta:  Organizator pokriva  putne troškove (do 200 eura), smještaj i hranu

Zadaci: da pripreme kurs, da budu taćni, kreativni i dinamični, te da kombinuju formalno i ne formalno obrazovanje.

Prednost će biti data kandidatima koji imaju prethodno iskustvo kao predavaći jezika, kao treneri, koji rade u području obrazovanja, istraživanja koje se odnosi na obrazovanje / filology / prievođenja …, kao i kandidati kojim je jedan od navedenih jezika maternji jezik.

Molimo zainteresovane da  motivaciono pismo i biografiju (pisane na engleskom jeziku) proslijede na mail:  info@mladivolonteri.org ili volonteribih@gmail.com 

Krajnji rok za prijavu je do 10. Februara 2013.