Javni poziv za ECS volontera/ku u Bratislavi, Slovačka, na 6 mjeseci

Više detalja o pozivu i samim aktvinostima se nalaze na linku:

https://www.mladivolonteri.org/wp-content/uploads/2023/02/SPOSA-Bratislava-info-kit-1.pdf

Svoje prijave koje treba da sadrže Motivaciono pismo i CV na engeskom jeziku, treba da pošaljete direktno organizaciji i to putem e-maila: sposa.bratislava@gmail.com

U naslovu maila napisati da se radi o prijavi na ECS iz B&H