Javni poziv za prijavu privrednika koji će kroz mentorske programe pomoći mladim ljudima da pronađu zaposlenje ili pokrenu vlastiti biznis

Udruženje „Mladi Volonteri“ poziva sve zainteresovane privrednike sa područja Visokog da se prijave za učešće na projektu „Take your chance“ kroz koji će postati mentori i prenijeti svoja znanja i iskustva na mlade, nezaposlene osobe te im na taj način pomoći da pronađu zaposlenje ili pokrenu vlastiti biznis.

Da biste imali mogućnost da postanete mentori nezaposlenim osobama potrebno je da ispunjavate sljedeće uslove:

  • Da se sjedište Vaše kompanije nalazi na području Visokog;
  • Da ste motivisani i spremi pomoći mladim ljudima da pronađu zaposlenje ili pokrenu vlastiti posao.

Kako bi se prijavili, potrebno je da pošaljete mail na adresu volonteribih@gmail.com. Naznaka maila treba da bude „Take you chance“, dok sadržajno nam trebate dostaviti: ime, prezime, ime kompanije te kontakt podatke. Krajnji rok za dostavu prijava je do 10.09.2019. godine.

Broj mjesta je ograničen, te vas pozivamo da požurite.

Vaši „Mladi Volonteri“                          

                         

“Implementacija ovog projekta je finansirana grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.“