Javni poziv za prijavu učesnika na implementaciji projekta „Jačanje kapaciteta NVO/OCD za unapređenje općine Visoko“

Udruženje „Mladi Volonteri“ je dana 20.07.2017. godine počelo sa implementacijom projekta „Jačanje kapacitete NVO/OCD za unapređenje općine Visoko“. Nevladine organizacije (NVO) odnosno organizacije civilnog društva (OCD) imaju veliki značaj pri razvoju svake općine. Njihov značaj se najviše ogleda u rješavanju odgovarajućih izazova koji su uočeni u lokalnoj zajednici, namicanju i trošenju finansijskih sredstava kroz provedbu aktivnosti te aktivnom zalaganju za brigu i pomoć članovima NVO/OCD.

U općini Visoko postoji preko 110 NVO/OCD koji djeluju na polju kulture, sporta, edukacije, humanitarnog rada i sl. Činjenica je, da velika većina tih NVO/OCD nema razvijene kapacitete za kvalitetno ispunjavanje vlastite misije i vizije, a samim tim, njihovo poslovanje i djelovanje nema zadovoljavajući nivo efikasnosti. Pored toga, velika većina naših organizacija nikada nije aplicirala projekat, nikada nije dobila donatorska sredstva niti uspjeli da implementuju aktivnosti koje su krucijalne za daljnji rast i razvoj istih.

S tim u vezi, Udruženje „Mladi Volonteri“ je odlučilo da implementuje projekat „Jačanje kapaciteta NVO/OCD za unapređenje općine Visoko“ kroz koji će se realizovati sljedeće radionice za predstavnike NVO/OCD:

  • Vođenje i upravljanje nevladinim organizacijama;
  • Pisanje projektnih prijedloga i vođenje projekta;
  • Strateško planiranje rada i djelovanja NVO/OCD.

Sve radionice će biti vođene od strane iskusnih edukatora/trenera koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa nevladinim organizacijama i koji su bili angažovani od strane Europske Komisije i British Councila  na implementaciji treninga iz ovih oblasti za evropske nevladine organizacije.

Ovim putem, pozivamo sve predstavnike NVO/OCD sa područja općine Visoko kao i sve zainteresovane pojedince koji žele raditi u ili sa nekim od nevladinih organizacija da se prijave i uzmu učešće u implementacfiji projekta.

Sve radionice će se održavati subotom u terminu od 11 sati, u prostorijama Omladinskog centra »YOUTH« koji se nalazi u ulici Kovačica broj 5. (na Sebilju).

Svoje prijave možete izvršiti putem maila volonteribih@gmail.com ili putem telefona +38762 942 924 svaki radni dan od 10 do 16 sati. Prijave se primaju najkasnije do 20. augusta 2017. godine.

Prva radionica će se održati 26. augusta 2017. godine.

Implementacija ovog projekta je djelimićno finansijski podržana od strane Općine Visoko.

                                                                                  

Udruženje »Mladi Volonteri«