Javni poziv za radionicu u Visokom

Javni poziv za radionicu na temu socijalnog preduzetništvu i pripreme business ideja

Udruženje „Mladi Volonteri“ Visoko, kao najaktivnija organizacija civilnog društva u Visokom, partner je na projektu „Straight way to integrity and self-development of youth with fewer possibilities“ kojeg finansira Europska Komsija kroz program ERASMUS+. Ovaj projekat se realizuje u sljedećim zemlja Europe i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Italiji.

Kao jedna od aktivnosti ovog projekta je i organizovanje lokalne radionice u zajednicama iz kojih dolaze partneri. S tim u vezi, Udruženje „Mladi Volonteri“ Visoko organizuje lokalnu radionicu za mlade ljude koji žive u Visokom.  Osnovni cilj ove radionice je razvoj kapaciteta mladih ljudi u oblasti socijalnog poduzetništva, ali i pronalazak najboljih business ideja koje bi se mogle realizovati na području Visokog i Bosne i Hercegovine, a koje su pokrenute od strane mladih ljudi.

Pozivamo sve mlade ljude da se prijave na radionicu i lokalno takmičenje koje će se organizovati na dan 10.06.2020. godine, sa početkom u 19 sati.

Svoje prijave možete izvršiti putem maila volonteribih@gmail.com najkasnije do 09.06.2020. godine.

U Vašoj prijavi je dovoljno da nam pošaljete Vaše ime, prezime, datum rođenja i kontakt telefon.

Tokom radionice su predviđene kafe pauze, ali i zajednički ručak za sve učesnike.

 

Požurite s Vašim prijavama, jer je broj mjesta ograničen.