Javni poziv za učešće na edukaciji „Pisanje projekata za fondove Evropske unije“

Udruženje „Mladi Volonteri“ i Fondacija Muharem Berbić u sklopu projekta „Društvena transformacija u društvenom centru“ pozivaju sve zainteresovane predstavnike i predstavnice javnih institucija, nevladinih organizacija, građana i građanki da uzmu učešće u narednom edukativnom ciklusu koji se organizuje u sklopu ovog projekta.

Cilj edukacije je osposobljavanje učesnika i učesnica za pripremu i pisanje kvalitetnih prijedloga projekata u skladu sa metodologijom koja je priznata u EU, te unapređenje njihovih znanja i vještina u oblasti upravljanja projektnim ciklusom. Radionice su namijenjene organizacijama civilnog društva, predstavnicima i predstavnicima javnih institucija, javnih preduzeća i ustanova, ali i drugim zainteresovanim građanima i građankama.

O aktuelnosti tematike pisanja projektnih prijedloga svjedoči obilje priručnika i radionica u organizaciji različitih agencija i nevladinih organizacija. Međutim, i pored mnogobrojnih iskustava koje stičemo kroz realizaciju projekata, uvijek postoje novi izazovi koji proizlaze iz zahtjeva društva i vremena u kojem živimo.  Potreba za izgradnjom kapaciteta u oblasti pisanja prijedloga projekata je u porastu zbog sve većih mogućnosti koje nam se pružaju u kontekstu procesa EU integracija. 

U Bosni i Hercegovini dostupni su različiti izvori finansiranja projektnih prijedloga, kao što su fondovi Evropske unije, međunarodne organizacije, ambasade, jedinice lokalne samouprave itd.  Sve ove organizacije imaju svoje specifične aplikacione forme i kriterije, ali sve su bazirane na pristupu upravljanja projektnim ciklusom, bez čijeg razumijevanja je nemoguće napisati kvalitetan projektni prijedlog.

Organizacija edukacije o pisanju projekata u skladu proizašla je iz potrebe za prevazilaženjem praktičnih izazova sa kojima se susreću aplikanti ali i sama lokalna zajednica, odnosne njene najvažnije ustanove i organizacije.

Edukacija podrazumijeva set međusobno povezanih radionica koji će se održavati u večernjim satima u Društvenom centru Visoko. S druge strane, grupa polaznika i polaznica će biti sačinjena od najviše 20 učesnika.

Svoje prijave možete izvršiti putem email adrese: volonteribih@gmail.com. Broj mjesta za učešće na ovoj edukaciji je ograničen. Planirano je da maksimalan broj učesnika i učesnica bude 20. Prijave su otvoreno do 18. januara 2024. godine.

Projekat „Društvena transformacija u društvenom centru“, koji se realizuje u sklopu projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica” kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, a koji je finansijski podržan od strane Vlade Švicarske i Švedske.