Javni poziv za učešće na radionici

Udruženje “Mladi Volonteri” Visoko u saradnji sa „HO Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS“ u sklopu projekta “Sprječavanje nasilja usmjerenog prema djeci kroz jačanje profesionalnih kapaciteta i edukacije djece o prevenciji nasilja u Bosni i Hercegovini” koje udruženje realizira uz podršku UNICEF-a BiH i Vlade Švedske.

Poziva sve zainteresovane mlade uzrast 14-25 godina da se prijave na jednodnevnu radionicu za obuku mladih-vršnjačkih edukatora, koja je planirana u četvrtak, 09. jula/srpnja u Visokom.

Na pomenutoj radionici će učesnici/ce biti upoznati sa tematikom prevencije nasilja nad djecom, te će učesnicima radionice će biti predstavljena metodologija organizacije radionica, kako u tehničkom, tako i u sadržajnom segmentu.
Prijaviti se možete najkasnije do ponedjeljka, 06.07.2020. godine.
Popunjeni prijavni obrazac, a za maloljetne osobe i saglasnost roditelja možete poslati putem e-maila: volonteribih@gmail.com, sa napomenom
“Prijava za radionicu”

Napominjemo da je za maloljetne učesnike obavezna roditeljska saglasnost za učešće na radionici.
U prilogu, registracijski formular i saglasnost.