Kampanja “Javne kuhinje” u Visokom

Javna kuhinja Visoko je krenula u kampanju prikupljanja novčanih sredstava od vijećnika koji participiraju u Općinskom Vijeću Visoko. Pozivamo sve vijećnike da svoju jednu dnevnicu koje ostvaruju radom u Općinskom Vijeću predstavljajući građane, doniraju za pripremanje obroka 100 najugroženijih građana i građanki općine Visoko. Spisak vijećnika koji su uplatili svoju dnevnicu će biti objavljen na našoj fb stranici.

18788949_10211760750310259_723265029_o