Mladi Volonteri realizuju projekat Europske komisije iz Brisela

U sklopu programa ERASMUS+ za 2019 godinu Udruženju “Mladi Volonteri” odobren je projekat “Volunteering connecting communities”.

Projekat će trajati 14 mjeseci, a isti je otpoćeo 01.11.2019. godine.

Projektne aktivnosti su sljedeće:

  1. Kick of meeting (održan u Skopju – Sjeverna Makedonija 21 – 24 Novembar 2019);
  2. Seminar o volontiranju, nezaposlenosti i evropskom volontiranju na kojem će se razgovarati o tendencijama, problemima, potrebama i mogućnostima za mlade. Seminar će biti održan u Sarajevu od 16 – 23 Decembra 2019 godine, a isti će okupiti 28 mladih ljudi iz 5 zemalja (BiH, Rumunija, Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija);
  3. Priprema, opremanje i testna faza Volonterskih HUB-ova u svih 5 partnerskih zemalja i to u periodu Janur – Maj 2020;
  4. Aktivnosti na lokalnom nivou. Svi partneri će raditi promotivne aktivnosti na temu volonterizma od 1. do 7. juna 2020.
    Aktivnosti će biti sastanci, flash mob, seminari, kampanje i info sesije. Te će aktivnosti biti izabrane od partnera konzorcijuma i bit će razrađene na do početka lokalnih aktivnosti. U ovoj sedmici, Volonterski HUB-ovi će se promovirati među mladima, kako bi mladi mogli početi koristiti iste;
  5. U maju mjesecu 2020 bit će održan trening na temu stukturalnog volonterizma i to u Draču-Albanija;
  6. Kao poslednja aktivnost je planiran Seminar u Sarajevu i to za mjesec Oktobar 2020 godine, koji će ujedno biti i evaluacija provedenih aktivnosti projekta.

Pored navedenih aktivnosti, tokom realizacije projekta, bit će napravljeni alati za pomoć mladim ljudima, kao i uputstvo o profiliranju na temu Volonterizma.

Čast i zadovoljstvo nam je raditi ovakve projekte u Bosni i Hercegovini, a posebnu satisfakciju nam ćini to da smo i ove godine prepoznati od strane Europske komisije iz Brisela, kao Udruženje koje ima kapacitet i mogućnosti da Koordinira i vodi međunarodni projekat čiji budžet je blizu šezdeset hiljada €.