Obavještenje o mogučnosti uplate kurbana

Broj protokola: 03/1-23-21/21

Datum: 22.06.2021.

Predmet: Obavještenje o uplati kurbana za potrebe “Javne kuhinje” Visoko

Udruženje „Mladi Volonteri“ kao i tokom predhodnih godina, radi velikog interesa građana i građanki koji žele uplatiti kurban za Javnu kuhinju Visoko, je odlučilo da, ponovo, ostavi mogućnost uplate kurbana za sve one koji žele pomoći rad ovog humanitarnog projekta.

Cijena kurbana iznosi 260,00 KM.

Svoje uplate možete izvršiti na ime Udruženje „Mladi Volonteri“ broj računa 3385 7022 1883 8412 sa svrhom uplate: Uplata za kurban – Javna kuhinja. Također, svoje kurbane možete uplatiti direktno u kancelariji Udruženja „Mladi Volonteri“ na adresi Kovačica 2. Visoko.

Svoje kurbane možete uplatiti najkasnije do 17. Jula 2021. godine.

Iskreno se nadamo da će, kao i do sada, naši sugrađani i sugrađanke podržati ovu akciju kako bismo bili u mogućnosti da nastavimo pružanje direktne pomoći najugroženijim stanovnicima našeg grada.

Udruženje „Mladi Volonteri“