Obavještenje za javnost

Poštovani,

Udruženje “Mladi Volonteri” iz Visokog je štampalo markice koje će u narednom periodu naši volonteri prodavati na ulicama Visokog.

Na markicama stoji simboličan natpis “I ja sam kupio hljeb za korsinika Javne kuhinje”.

Markice su štamapne u apoenima od 1KM, 2KM i 5 KM.

Ovom prilikom obavještavamo javnost da naši volonteri nose akreditacije, potpisane od strane udruženja, te pozivom na broj koji se nalazi na akreditacijama može da se potvrdi da se ne radi o zloupotrebi.

Pozivamo građane Visoko da iskažu solidarnost i u skladu sa svojim mogućnostima, simboličnom kupovinom markice  doniraju za pripremanje obroka 100 najugroženijih građana i građanki općine Visoko.

 

Udruženje “Mladi Volonteri”.