OBAVJEŠTENJE

Udruženje „Mladi Volonteri“ obavještava sve građane općine Visoko kao i sve humane ljude da je otvoren Humanitarni telefon za rad Javne kuhinje u Visokom.

javna kuhinja

Podsjećanja radi, planirano je da Javna kuhinja u Visokom počne sa radom u septembru mjesecu sa kapacitetom od 200 dvenih obroka za 200 najugroženijih stanovnika naše općine, što na godišnjem nivou iznosi 73.000 obroka. Za ispunjenje ovog humanog cilja nam je potrebno približno 200.000 (dvije stotine hiljada)KM.

Iskreno se nadamo da ćete se odazvati ovoj akciji te da će omogućiti da neko od 200 socijalno najugroženijih stanovnika općine Visoko, sutra ima obrok, upravo zahvaljujući Vama.

Svoje donacije/priloge možete uplatiti i putem žiro računa otvorenog za Javnu kuhinju:

UniCredit bank d.d. Mostar filijala Visoko

Primaoc: Udruženje “Mladi Volonteri”

Račun br: 3385 7022 1883 8412

Svrha: Pomoć za rad Javne kuhinje

Uplate iz inostranstva:

PAY DIRECT TO:

Unicredit  Banka dd Mostar, Bosna I Hercegovina

S.W.I.F.T UNCRBA22

CORRESPODENT BANK:

BENEFICIARY: ACC 20018945004 VK01

UDRUŽENJE MLADI VOLONTERI – JAVNA KUHINJA Kovačica 2 71 300 Visoko             

IBAN:   BA39 3385 7022 1883 8412 

UNICREDIT  BANKA