Počela adaptacija omladinskog centra “Youth” u Visokom

Udruženje “Mladi Volonteri” s ponosom objavljuje da je otpočela prva faza adaptacije prostora budućeg omladinskog centra “Youth” u Visokom.

Kako smo ranije pisali, omladinski centar “Youth” u Visokom, imat će ukupnu površinu od oko 200 metara kvadratnih, a danas je otpočela adaptacija krova, te će dotrajali pokrovni materijali biti zamijenjeni novim.

DSC_0816 DSC_0827

DSC_0832

DSC_0830

U sljedećoj fazi radit će se na unutarnjoj adaptaciji, izolaciji, stolariji i čišćenju prostora.

Očekujemo da će omladinski centar “Youth” u Visokom biti otvoren do kraja Augusta 2015 godine, te dat na korištenje svim mladim koji iskažu želju i potrebu za korištenje istog.

Pored aktivnosti koji će mladi sami organizovati u centru, udruženje “Mladi volonteri” će organizovati besplatne kurseve španjolskog i engleskog jezika, kao i kursevi plesa.

Koristimo priliku da se zahvalimo fondaciji “MARA” iz Holandije koji su financijski podržali adaptaciju prostora omladinskog centra “Youth” u Visokom.

Udruženje “Mladi Volonteri”