Poziv za djecu  školske dobi na neformalne radionice

Udruženje “Mladi Volonteri” i Fondacija Muharem Berbić u sklopu projekta “Društvena transformacija u društvenom centru” poziva sve zainteresovane roditelje da prijave svoju djecu na besplatane neformalne radionice. Radionice koje će se realizovati u sklopu projekta su sljedeće:

 • Tehnike učenja;
 • Kreativno izražavanje djece;
 • Moja prava kroz oči djeteta;
 • Moje obaveze;
 • Krativno pisanje,
 • Likovna radionica,
 • Muzička radionica,
 • Radionica pravljenja nakita.

Ukoliko ste roditelj djeteta dobi između 6 i 14 godina, ostvarujete pravo da budete dijelom aktivnosti ovog projekta. Poseban akcenat u radu će biti stavljen na učešće djece koja pripadaju jednoj od sljedećeih skupina:

 • Djeca iz porodica sa niskim socio-ekonomskim statusom,
 • Djeca iz porodica nacionalnih manjina,
 • Djeca iz porodica sa više od dvoje djece.

Prvu radionicu „Tehnike učenja“ realizovati ćemo 20.01.2023.godine , sa početkom od 18.00h.

Ukoliko želite da prijavite svoje dijete, dovoljno je da se javite na mail adresu: nejra.ohran@fmb.foundation ili na broj telefona 062/159-049.

Broj mjesta za učešće na ovoj aktivnosti je ograničen.

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokaze o pripadnosti navedenim skupinama (potvrda Centra za socijalni rad, potvrda o članstvu u organizacijama manjina, ovjerena kućna lista), kako biste ostvarili prednost pri učešću.

Sve aktivnosti u radu sa djecom će biti realizovane u Društvenom centru Visoko, a o terminima održavanja istih svi selektovani će biti naknadno obaviješteni.

Prijavu ućešća na radionici „Tehnike učenja“ možete izvršiti najkasnije do 18.01.2023. godine. Projekat „Društvena transformacija u društvenom centru“, koji se realizuje u sklopu projekta “Jačanje uloge mjesenih zajednica” kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, a koji je finansijski podržan od strane Vlade Švicarske i Švedske.