Poziv za kratki EVS u Sloveniji 2 volontera/ke

EVS projekt: Grow with us  2016-3-SI02-KA105-013913

LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ (Slovenia)

Udruzenje “Mladi Volonteri”

Trajanje EVS projekta: 2 mjeseca (april – junij 2017, ako bude moguće)

Naša organizacija predstavlja lokalni centar, gdje imaju mladi različitih nazora i starosti priliku stvarati i razvijati najrazličitije članske aktivnosti. Mladima nudimo mogućnost preventivnog rada, neformalnog učenja i osposobljavanja  na lokalnoj razini i šire. Naš rad na omladinskom polju je dinamičan, sa njim stremimo k boljem, tolerantnijem i kohezivnijem društvu, koje treba da bude otvoreno i tolerantno.

Naše djelovanje želimo nadgraditi sa projektom EVS. Prije svega  želimo osposobiti mlade za aktivno sudjelovanje u društvenom djelovanju te im omogućiti osobni razvoj. Naši ciljevi su oblikovati temelje za uključujuće društvo i međukulturni suživot.

Kao organizacija koja sprovodi prvi EVS projekt, odlučili smo se za početak uključiti dva volontera (u starosti od 18 do 30 godina) za EVS mobilnost u trajanju  dva mjeseca. Prije svega želimo da pružimo priliku mladima  sa manje mogućnosti, da ojačaju svoje vještine kroz iskustvo rada sa mladima. Projekt “Rastimo zajedno” je namijenjen mladim ljudima, koji zbog nedovršenog ili ostavljenog školovanja imaju slabije mogućnosti na tržištu rada, koji su odrastali u težim socijalnim i ekonomskim uvjetima, ili koji se zbog različitih okolnosti suočavaju sa većim društvenim preprekama. Tokom EVS projekta ćemo im nuditi velik izbor mogućnosti za obavljanje rada: razne kulturne aktivnosti, aktivnosti na području multimedija (fotografije, kompjuterski dizajn, 3D štampanje), stvaranja glazbe, književne aktivnosti, sportske aktivnosti, sudjelovanje u našoj lokalnoj sredini, radionice u okvirima vinogradarstva, hortikulture, poljoprivrede, turizma i kreativne radionice u slobodno vrijeme. Prisutnost mladih volontera iz različitih kulturnih, jezičnih i vjerskih pripadnosti će bez sumnje unijeti novu energiju i utjecati na diverzificiranje lokalne sredine. Sa projektom “Rastimo zajedno« želimo pozitivno utjecati na okolinu, da nagovorimo mlade, da iskoriste internacionalne mogućnosti Erasmus+ programa i EVS ponude. Izabrani volonteri će kroz promotivne aktivnosti i organizirane aktivnosti obavještavati zainteresiranu mladu javnost o postignutim rezultatima našeg projekta te širiti informaciju o EVS mogućnostima. Naš cilj je stvaranje različitih promotivnih materijala (brošure, video).

Tražimo 2 učesnika, volontera. Tijekom trajanja  EVS aktivnosti će živjeti zajedno u našem gradu Ormožu (https://en.wikipedia.org/wiki/Ormo%C5%BE) i raditi kod nas na Ljudskoj univerzi Ormož u njenoj organizacijskoj jedinici Mladinski center Ormož (http://www.lu-ormoz.si/, http://www.mco.si/).

EVS projekt “Rastimo zajedno” će trajati  2 mjeseca,  po mogućnosti od aprila do juna.

Molimo vas, da nam pošaljete svoj CV i motivaciono pismo, u kojem predstavite vaše interese i iskustva sa omladinskim radom i kreativnošču na e-adresu  (mcormoz@siol.net) do nedljelje, 26. 2. 2017.

EVS project: Grow with us

LJUDSKA UNIVERZA ORMOZ (Slovenia) as Hosting Organisation

and Udruzenje “Mladi Volonteri” ( Bosnia and Hercegovina) as Sending Organisation

Duration of EVS Mobility:   2 months (April – June 2017, if possible)

 

We represent the focal point, where youth of all ages and beliefs have the opportunity to create and develop various club activities. We offer the possibility of preventive activity, informal education and youth training on local and broader level. Youth work is dynamic, we strive for a better, tolerant and cohesive community, which is open and involved in social life.

Our activities outreaches the local environment, we want to upgrade this with an EVS project. Especially, we want to empower youth and encourage them toward active participation in the society. The volunteers would have a great opportunity for personal growth; therefore, the title “Grow with us”. The aims, which will be implemented during the EVS project, formed foundations for inclusive society and intercultural coexistence on local level.

As an organization implementing our first host project, we decided to include two EVS volunteers for two months’ mobility. We want a volunteer (18 to 30 years old) with fewer opportunities to offer the opportunity to strengthen their competences in informal forms of youth work.

“Grow with us” project is intended to young, who have due to (low) education or unfinished education less possibilities on labour market, who grow up in difficult socio-economic conditions or who are faced with big obstacles with integration into the society due to personal circumstances.  

We prepared a wide selection of activities, which youth can participate in, and for which we can offer full support. These include: different cultural activities, multimedia activities (photography, computer modelling, 3D printing), musical creativity, literary activities, sport activities, cooperation in local environment in viticulture, gardening, horticulture, herbs and farming, tourism and free time.

The presence of a young volunteer from other cultural, language and religion environment will undoubtedly enliven and diversify the local environment. With “Grow with us” project we want to persuade local youth to take advantage of the possibilities offered by EVS. With the help of these two volunteers we will prepare introduction activities, where we will inform interested public about the results of our project and inform them about the organized activities on. We will design different promotion material (brochures, videos), which will be available to public.

We are looking for 2 volunteers. They will be living together in Ormož (https://en.wikipedia.org/wiki/Ormo%C5%BE) and will be working for Ljudska univerza Ormož, unit Mladinski center Ormož (http://www.lu-ormoz.si/, http://www.mco.si/).

The project is for 2 months, we would like to have 2 volunteers in Ormož in April (or a bit later) if possible.

We kindly ask that you send us (mcormoz@siol.net) your CV and motivation letter till Sunday, 26 February 2017, describing your interests and your experience in the field of youth work and youth creativity.