Poziv za mlade na učešće u radionici u okviru projekta Videmocracy

Udruženje „Mladi Volonteri“ poziva sve zainteresovane sugrađane uzrasta od 18-30 godina, da prisustvuju radionici u sklopu projekta „Videmocracy“ koja će biti održana na dan 20.07.2019. godine (Subota) sa početkom u 11:00 sati.

Radionica ima za cilj da obuči mlade ljude o načinima korištenja informacionih tehnologija u promociji demokratije i povećanja stepena mladih u procesima demokratskog učešća.

Nakon radionice, učesnici će biti u obavezi da snime kratki video o tome kako vide demokratiju u našoj zemlji. Nakon kreiranja kratkih videa organizovat ćemo takmičenje, a najbolji video će biti nagrađen. Također, video sa najviše lajkova će dobiti priliku da bude predstavljen u sklopu finalne diseminacije, a ista će biti poslata uz izvještaj Evropskoj Komisiji.

Svoje prijave možete poslati putem maila: volonteriyia@gmail.com do 19.07.2019. godine. Potrebno nam je da pošaljete svoje ime, prezime, godinu rođenja i kontakt telefon.

Projekat Videmocracy se finansira od strane Evropske Komisije kroz program ERASMUS+.