Poziv za polaznike škole pisanja EU projekata

Iako se, u današnje vrijeme, mnogo govori o sredstvima koja Europska Unija nudi Bosni i Hercegovini, malo tih sredstava uistinu bude realizovano. Nekoliko je razloga za to, a najvažnije je nedovoljno stručan kadar koji zna napisati kvalitetan projektni prijedlog.

Samim tim, na raspolaganju nam stoje milioni eura koje je potrebno povući, a time i razvijati svoju zajednicu, društvo i zapošljavati nove ljude.

EU fondovi predviđeni su za poduzetnike, obrtnike, općine, kantone, udruženja, sportske, kulturne i obrazovne institucije, fizičke osobe te ostale javne institucije.

Udruženje „Mladi Volonteri“, jedno je od malobrojnih pravnih lica koji su od svog osnivanja direktni primaoci bespovratnih sredstava EU. Zbog toga smo odlučili da podijelimo svoje znanje sa Vama.

Zbog svega navedenog kao i zbog kompleksnosti projektnih zadataka, osmislili smo program u trajanju od tri sedmice na kojima ćemo pratiti korake, učiti o vrstama EU fondova, učiti pisati projekte, raditi na osmišljavanju vlastitih projekata, učiti o donatorima, izučavati druge projekte i primjenjivati stečena znanja.

Ovo je jedinstven program koji je namjenjen pojedincima, privrednicima, ekonomsitima, predtavnicima vladinih i nevladinih institucija, udruženja i fondacija kao i svim osobama koji žele pokrenuti vlastiti posao. Edukacija će biti održavana dva puta sedmično u trajanju od tri sata, počevši od 14. novembra 2016.

Cilj ove obuke jeste obučiti osoblje i ponuditi mehanizme za implementaciju novih ideja i projekata u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Svi učenici koji pokažu dovoljan kvalitet, imat će mogućnost da svoj rad nastave unutar Udruženja „Mladi Volonteri“ te da ostvare svoje snove.

Poziv za trening pisanja projekata ostaje otvoren do 14. novembra 2016. Godine. Svoje prijave i upite možete slati na mail adresu: volonteribih@gmail.com sa naznakom za prijavu na „Škola pisanja EU projekata“. Cijena učešća trosedmičnog programa je 100KM po osobi u šta je uključen materijal za cjelokupni trening. Broj mjesta je ograničen na 30. Sve edukacije će biti vršene u večernjim satima u prostorijama Omladinskog centra „YOUTH“ na Sebilju.

Ukoliko želite da steknete jednu od najcjenjenijih vještina na tržištu rada, ovo je jedinstvena prilika za Vas. Prijavite se!!!