Poziv za volontere na radnu akciju

POZIV ZA VOLONTERSKU RADNU AKCIJU

Udruženje „Mladi Volonteri“ Visoko poziva sve zainteresovane sugrađane, a koji imaju iskustvo u građevinskim radovima i druge zainteresovane subjekte da se priključe akciji adaptacije prostorija buduće “Javne kuhinje” u Visokom.

Sve zainteresovane osobe svoje prijave mogu podnijeti putem telefona 060/ 300 31 31.

Napominjemo da je osnovni uslov da se radi o punoljetnim osobama i da imaju iskustva u adaptaciji.

Sve što vam je potrebno jeste da ste punoljetna osoba i da ste spremni pomoći Prilikom adaptacije prostora, da bi projekat “Javne kuhinje” u Visokom što prije počeo sa implementacijom i dijeljenjem besplatnih obroka za 200 socijalno najugroženijih građana naše općine.

Napominjemo da se pirjave mogu podnijeti svaki radni rad počevši od dana objavljivanja do  07.07.2014. godine.

Udruženje “Mladi Volonteri”