Predmet: Otvoreni poziv za registrovana pravna lica – izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge promocije

Poštovani,


ovim putem Vas pozivamo da nam dostavite ponudu za pružanje usluge promocije projekta
„Društvena transformacija u društvenom centru“, koji se realizuje u sklopu projekta “Jačanje uloge mjesenih zajednica” kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, a koji je finansijski podržan od strane Vlade Švicarske i Švedske. 

Navedeni projekat će se realizovati tokom idućih 16 (šesnaest) mjeseci.
Shodno navedenom, projektom su predviđena i budžetska sredstva koja su namjenjena za
promociju, odnosno sredstva za Vaše usluge. Ovim putem Vas molimo da nam dostavite
ponude o trošku za planiranih 16 mjeseci medijske promocije projekta, njegove svrhe i aktivnosti, te promociji donatora. 

Usluge koje od Vas očekujemo su :

  1. BANER na naslovnici minimalno 300×200;
  2. PROMOCIJA PROJEKTA, PROMOCIJA DONATORA, mjesečno;
  3. PROMOCIJA AKTIVNOSTI, mjesečno;
  4. PROMOCIJA REZULTATA PROJEKTA po potrebi projekta, te na kraju realizacije projekta;
  5. IZVJEŠTAVANJE NA SOCIJALNIM MREŽAMA MEDIJA izvještavanje o aktivnostima koje se sprovode u sklopu projekta.

Molimo vas da cijene budu izražene sa PDV-om. Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, sa istim će se potpisati Ugovor o poslovnom odnosu, te će definisani iznos biti isplaćen putem bankovnog računa. 

Plaćanje će biti vršeno nakon obavljene aktivnosti kada biste Vi bili u obavezi da ispostavite fakturu za pružene usluge. U prilogu vam dostavljamo tabelarni prikaz u koji treba da unesete cijene za svaki pojedinači mjesec, te da isti ovjerite pečatom firme – Aneks I.


Molimo Vas da Vašu ponudu dostavite putem e-mail adrese: volonteribih@gmail.com ili lično u zatvorenoj koverti, na adresu Udruženja „Mladi Volonteri“, najkasnije do 15.01.2023.godine.

                                                     

Udruženje “Mladi Volonteri”